Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki. Pomiędzy dyspozycją estetyczną a pluralizmem nastawień

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

odbiór sztuki ; dyspozycja estetyczna ; kompetencja artystyczna ; stratyfikacja ; kapitał społeczny ; sieci

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.06.12

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122466

×