Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawstwo kobiet w organizacjach katolickich

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

sprawstwo ; płeć społeczno-kulturowa (gender) ; organizacje religijne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.06.12

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122468

×