Szczegóły

Tytuł artykułu

Ubóstwo, przemoc i wykluczenie w miastach Stanów Zjednoczonych. Refleksje wokół badań Alice Goffman

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Alice Goffman ; badania etnograficzne ; masowe uwięzienie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122469

×