Szczegóły

Tytuł artykułu

Dylematy etyczne w badaniu pary intymnej. Doświadczenia z pracy badawczej

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

badanie par intymnych ; etyka badawcza ; dylematy etyczne w badaniu par intymnych ; relacje władzy w badaniach jakościowych ; relacja badacz/ka-osoba badana

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

23.08.2018

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122473

×