Szczegóły

Tytuł artykułu

Medialna sfera publiczna we współczesnej Polsce – ocena z perspektywy modelu liberalno-przedstawicielskiego

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

medialna sfera publiczna ; pluralizm ; proporcjonalność ; jakość dyskursu publicznego ; socjologia mediów

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

23.08.2018

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122475

×