Szczegóły

Tytuł artykułu

Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny ; pole instytucjonalne ; praca instytucjonalna ; wielosektorowa polityka społeczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.11.30

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122480

×