Szczegóły

Tytuł artykułu

Google Big Data: charakterystyka i zastosowanie w naukach społecznych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Google Trends ; Google Keyword Planner ; Big Data ; dane internetowe ; internetowe narzędzia analityczne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.11.30

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122482

×