Szczegóły

Tytuł artykułu

Nonmetallic Inclusions in a New Alloy for Single-Crystal Permanent Magnets

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

magnetic alloys ; single-crystals ; non-metallic inclusions ; identification ; formation mechanism

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/122494

×