Szczegóły

Tytuł artykułu

DSC Application for Microstructure Investigations of Medieval Cu Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

scanning calorimetry DSC ; archaeometallurgy ; Copper alloys ; microstructure ; excavations ; phase analysis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/122496

×