Szczegóły

Tytuł artykułu

Ausferritic Microstructure Phase Analysis in Ductile Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

image analysis ; Ausferriticductile iron ; ADI ; X-ray diffraction ; Austenite ; ferrite

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/122511

×