Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Multicriteria Optimisation in the Decopperisation Process of Flash Smelting Slags

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

calcium fluoride ; viscosity of slag ; flash slag ; decopperisation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/122515

×