Szczegóły

Tytuł artykułu

Dilatometric Research of High-quality Nodular Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Alloy cast iron ; Austenitic cast iron ; Dilatometry ; Martensitic transformation ; Nickel equivalent

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/122521

×