Szczegóły

Tytuł artykułu

Biologiczno-informatyczna analogia w wyjaśnianiu rozwoju nauki i kultury

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

ewolucja ; kultura ; analogia ; mem

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut filozofii UMCS ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×