Szczegóły

Tytuł artykułu

Fenomenologia jako teoria doświadczenia a wyzwania współczesnej humanistyki – nowe perspektywy w badaniach nad człowiekiem

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

fenomenologia transcendentalna ; doświadczenie intencjonalne ; perspektywa przeżyciowa ; analiza genetyczna ; motywacja ; proces rozwojowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut filozofii UMCS ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×