Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Arnold Gehlen był naturalistycznym redukcjonistą?

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

Arnold Gehlen ; naturalistyczny redukcjonizm ; antropologia filozoficzna ; kultura ; język ; moralność ; instytucje

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×