Szczegóły

Tytuł artykułu

On Nicholas Rescher’s Orientational Pluralism in Metaphilosophy

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

metaphilosophy ; Nicholas Rescher ; relativism ; methodology of philosophy ; orientational pluralism

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut filozofii UMCS ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×