Szczegóły

Tytuł artykułu

Stefana Amsterdamskiego pojęcie ideału wiedzy naukowej: w stronę nowej koncepcji podmiotu nauki

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

ideały nauki ; racjonalność naukowa ; historia nauki ; Amsterdamski Stefan ; podmiot nauki

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut filozofii UMCS ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×