Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ nowoczesnych płuczek wiertniczych na poprawę sprawności hydraulicznej studni wierconych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 34

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

studnie wiercone ; wiercenia hydrogeologiczne ; płuczka wiertnicza

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

133–144

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.27

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.24425/122587

×