Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania możliwości zastosowania szlamów z płukania kruszyw dolomitowych i wapiennych w ceramice budowlanej

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 34

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

szlam z płukania kruszywa ; szlam wapienny ; szlam dolomitowy ; analiza termiczna ; ceramika budowlana

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

65-82

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.27

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.24425/122590

×