Szczegóły

Tytuł artykułu

Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA dla potrzeb odzysku węgla oraz późniejszej rekultywacji i zagospodarowania

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 34

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zwałowiska ; odpady pogórnicze ; waloryzacja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

97–114

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.27

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.24425/122592

×