Szczegóły

Tytuł artykułu

Złoża Kopalin o Znaczeniu Publicznym (ZKoZP) w relacji do Projektu Polskiej Polityki Surowcowej Państwa

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 34

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ochrona złóż kopalin ; polityka surowcowa ; MINATURA2020 ; złoża kopalin o znaczeniu publicznym

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-24

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.27

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.24425/122594

×