Szczegóły

Tytuł artykułu

Subchondral bone cyst surgical treatment using the application of stem progenitor cells combined with alginate hydrogel in small joints in horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

subchondral bone cyst ; autologous stem cells ; minimal invasive surgery

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

307-316

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/122598

×