Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of subcutaneous melatonin implants and short-term intravaginal progestagen treatments on estrus induction and fertility of Kivircik ewes on seasonal anestrus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ewes ; fertility ; melatonin ; short-term progesterone ; seasonality

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

353–359

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/122604

×