Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of experimental infections of various Tembusu virus strains isolated from geese, ducks and chickens on ducklings

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

goose-derived ; duck-derived ; chicken-derived ; Tembusu virus ; pathogenicity

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

389–396

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/122613

×