Szczegóły

Tytuł artykułu

Concentration levels of cadmium and lead in the raw and processed meat of Helix pomatia snails

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

cadmium ; lead ; GFAAS ; snail meat ; Helix pomatia

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

483–489

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/122623

×