Szczegóły

Tytuł artykułu

Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

zrównoważona gospodarka energetyczna ; obszary wiejskie ; rolnictwo ; odnawialne źródła energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles
×