Szczegóły

Tytuł artykułu

Porównanie struktur zużycia paliw w transporcie lądowym w Polsce oraz wybranych krajach europejskich

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

transport ; paliwa ; gazy cieplarniane

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles
×