Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobre praktyki raportowania danych niefinansowych podmiotów zintegrowanych pionowo w energetycznym łańcuchu wartości

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

górnictwo ; energetyka ; CSR ; GRI

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles
×