Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa do 2025 r.

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

polityka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne ; gaz ziemny ; infrastruktura energetyczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.03.30

Typ

Artykuły / Articles
×