Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce po 2015 r.

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

energia odnawialna ; zielone certyfikaty ; aukcja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.03.30

Typ

Artykuły / Articles
×