Szczegóły

Tytuł artykułu

Model symulacyjny analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem wód kopalnianych w celach energetycznych

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

odzysk ciepła z wód kopalnianych ; odnawialne źródła energii ; energia geotermalna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.03.30

Typ

Artykuły / Articles
×