Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewolucja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

EU ETS ; gazy cieplarniane ; emisja ; polityka klimatyczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles
×