Szczegóły

Tytuł artykułu

Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarach o różnym charakterze zabudowy

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

odpady komunalne ; frakcje energetyczne ; wartość opałowa ; wskaźnik wytwarzania

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles
×