Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacyjna technologia oczyszczania spalin z rtęci jako rozwiązanie sprostania wymogom stawianym przez konkluzje BAT/BREF w polskiej energetyce

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

rtęć ; moduły polimerowe ; instalacja pilotażowa ; sorbenty stałe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles
×