Szczegóły

Tytuł artykułu

„Ja” Króla-Ducha – rozpraszanie i scalanie

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 1 (346)

Autorzy

Słowa kluczowe

Juliusz Słowacki (1809–1849) ; Król-Duch ; podmiotowość romantyczna ; romantyzm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122690

×