Szczegóły

Tytuł artykułu

O antenatach i rodzeństwie Marii Konopnickiej – przyczynki genealogiczno-biograficzne

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 1 (346)

Autorzy

Słowa kluczowe

Maria Konopnicka (1842–1910) ; biografie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122694

×