Szczegóły

Tytuł artykułu

Hypotypoza – zapoznana figura na mapie relacji werbalno-wizualnych

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 2 (347)

Autorzy

Słowa kluczowe

hypotypoza ; ekfraza ; opis dzieła sztuki ; trompe l’oeil ; anamorfoza ; mise en abyme

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.08.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122697

×