Szczegóły

Tytuł artykułu

Syreni śpiew i narodziny alternatywy: literatura Edmona Jabésa, Leopolda Buczkowskiego i Haliny Birenbaum wobec Zagłady

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 2 (347)

Autorzy

Słowa kluczowe

Zagłada ; postmodernizm ; alternatywa ; lata sześćdziesiąte ; zasłonięcie ; narracja

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.08.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122700

×