Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: „Sarmatia” w poetyckiej opowieści Jacka Kaczmarskiego (M. Krzysztofik, "Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego")

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 2 (347)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.08.28

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122703

×