Szczegóły

Tytuł artykułu

Geografia wyobrażona Wincentego Pola (wokół „Pieśni o ziemi naszej”)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 4 (349)

Autorzy

Słowa kluczowe

Wincenty Pol ; romantyzm ; geopoetyka ; postkolonializm ; geografia wyobrażona

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

373-390

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/122712

×