Szczegóły

Tytuł artykułu

Z problemów etymologii słowiańskiej: zapożyczenie czy wyraz rodzimy

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

Slavic etymology ; Croatian and Kashubian dialectal vocabulary ; native lexemes ; Romance and Germanic borrowings

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×