Szczegóły

Tytuł artykułu

Анализа на моделите на адаптација на фонемата /v/ во современиот македонски говорен јазик

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

Macedonian ; phonology ; phonetics ; phoneme /v/ ; voicing ; probability of voicing

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×