Szczegóły

Tytuł artykułu

PREDYKAT vs ARGUMENT (semantyka i forma)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

argument ; predicate ; proposition ; noun phrases ; sentence

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×