Szczegóły

Tytuł artykułu

Славянская лексикография. Международная коллективная моно-графия, отв. ред. М.И. Чернышева. – Мoсква: Издательский центр „Аз-буковник”, 2013. – 886 с.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×