Szczegóły

Tytuł artykułu

Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014.– 398 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×