Details

Title

To nie były wolne wybory.Prasa polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Numer

z.1

Authors

Keywords

emigracja polska w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej ; prasa polska na emigracji ; wybory do Sejmu PRLw 1957 r.

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Date

2017.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×