Szczegóły

Tytuł artykułu

Idea uspokojenia ruchu ulic miejskich w XX i XXI wieku - przemiany w zakresie priorytetów społecznych i przyrodniczych

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

przestrzeń publiczna ; uspokojenie ruchu ; ulica ; zieleń przyuliczna ; pieszy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×