Szczegóły

Tytuł artykułu

Idee modernizmu w architekturze a przestrzeń miasta europejskiego

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura modernistyczna ; urbanistyka współczesna ; przestrzeń urbanistyczna ; tradycja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×