Szczegóły

Tytuł artykułu

Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura XIX wieku ; historyzm ; eklektyzm ; forma i kompozycja architektoniczna ; treść ; wątki znaczeniowe i symbolika w architekturze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×