Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

model realnego cyklu koniunkturalnego ; kointegracja ; wspólne czynniki cykliczne ; wnioskowanie bayesowskie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×